MAARTEN VAN DAELE

Vennoot — Fiscaal Recht / Ondernemingsrecht

Maarten Van Daele studeerde in 2003 als Master in de Rechten af aan de Universiteit Antwerpen (UA) en in 2004 als Master in Tax Law (UA).

Van bij aanvang van zijn professionele carrière als advocaat (2004) legt hij zich toe op belastingrecht, vennootschapsrecht en vermogensplanning.

Hij adviseert ondernemingen, aandeelhouders en bestuurders en begeleidt hen tijdens de belangrijke momenten van het leven van de onderneming.

Hij is als advocaat verbonden aan de Balie te Antwerpen.

Maarten Van Daele is auteur van diverse bijdragen en publiceert regelmatig in gespecialiseerde tijdschriften zoals Fiscale Actualiteit, Nieuwsbrief Successierechten en Fiscaal Praktijkboek. Hij wordt tevens gevraagd als gastspreker voor seminaries en congressen.

Nederlands is zijn moedertaal, maar hij werkt ook in het Frans en in het Engels.

Contact:
Mail

Publicaties:
Voorbeeld Publicatie A
Voorbeeld Publicatie B

LAURANNE VAN DAELE

Ondernemingsrecht

Lauranne Van Daele behaalde een Master in de Rechten (2012) en een Master na Master in het Fiscaal Recht (2013) aan de Universiteit van Antwerpen.

Sinds 2012 is zij ingeschreven aan de Balie van Antwerpen en vervoegde zij Lexelis Advocaten.

Zij is actief in het domein van de algemene fiscaliteit met een bijzondere interesse voor vermogensplanning, personenbelasting en fiscale regularisaties.

Contact

ELEN MISKARYAN

Fiscaal Recht/Vermogensplanning

Elen Miskaryan behaalde een Master in de Rechten (2012) en een Master na Master in het Fiscaal Recht (2013) aan de Universiteit van Antwerpen.

Sinds 2014 is zij ingeschreven aan de Balie van Antwerpen en vervoegde zij Lexelis Advocaten.

Zij is actief in het domein van de algemene fiscaliteit met een bijzondere interesse voor internationaal fiscaal recht en vermogensplanning.

Contact