Fees

De advocaten van Lexelis werken op basis van een uurtarief – inclusief algemene administratieve kosten

Neem  contact op met Lexelis en vraag uw vrijblijvende offerte aan.

We vermelden het uurtarief en het aantal gewerkte uren altijd uitdrukkelijk op onze declaraties. Lexelis behoudt zich het recht om het uurtarief aan te passen in de loop van het gerechtelijke jaar. De honoraria van gerechtsdeurwaarders, notarissen en andere deskundigen, alsook bijkomende kosten brengen we apart in rekening.

Sluit u een rechtsbijstandsverzekering af? Dan moet u nog de vergoeding betalen die niet gedekt wordt door de verzekering.

Lexelis heeft het recht om voorafbetalingen te vragen.

Gaat u niet akkoord met het bedrag van uw declaratie? Dan moet u dit schriftelijk melden binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur.