Fiscaal recht

Lexelis adviseert u over alle soorten directe en indirecte belastingen – van vennootschapsbelasting tot douanerechten en BTW, zowel nationaal als internationaal.

Lexelis maakt uw fiscale planning en ondersteunt u bij fiscale controles. Komt het tot een geschil, dan onderhandelt Lexelis voor u bij de overheid, en zijn we uw woordvoerder in de procedure. Ook in het kader van fiscale regularisaties heeft Lexelis reeds een uitgebreide praktijk ontwikkeld.

Buitenlandse ondernemers die in België investeren en Belgische bedrijven die in het buitenland opereren, hebben nood aan professionele fiscale begeleiding.

Permanente studie en herbronning in combinatie met onze positionering binnen nationale en internationale netwerken, stelt ons in staat om op de hoogte te blijven van de laatste stand van de wetgeving, jurisprudentie en administratieve praktijk zowel in België als in het buitenland.

 

Vermogensplanning

Vermogensplanning is het verstandig plannen van de overdracht van het familievermogen naar de volgende generaties. Uw beleggingsadviseur en bank helpen u om uw vermogen slim te beleggen, en te doen groeien. Lexelis adviseert u graag bij een fiscaal vriendelijke overdracht van uw familievermogen bij overlijden of schenking.

 

Ondernemingsrecht

Lexelis gidst u en uw onderneming of vereniging in alle fasen van haar ontwikkeling, van voor haar oprichting tot na haar vereffening.

Overnames & herstructureringen

Wij ondersteunen uw groei. Lexelis heeft een uitgebreide ervaring in het begeleiden van overnames van aandelen of activa, alsook in de herstructurering van activiteiten in de profit en de non-profit sector. Wij adviseren de cliënt in alle fasen van de transactie, zowel bij het bepalen van de strategie, als bij het voeren van de due diligence, het opstellen en onderhandelen van de overeenkomsten en de integratie van de activiteiten na het sluiten van de transactie.

Handelsrecht

Goede afspraken maken goede partners. Bij het contracteren met derden heeft Lexelis een doorgedreven expertise in het onderhandelen, opstellen en procederen omtrent diverse types van overeenkomsten, alsook in het adviseren overbij correcte handelspraktijken.

Intellectuele eigendom

Uw creaties zijn waardevol. Ook intellectuele werken verdienen bescherming. Lexelis is voor haar cliënten daarom een betrouwbare partner bij het contracteren en beslechten van geschillen omtrent het gebruik van intellectuele eigendomsrechten.

We streven ernaar om de beweegredenen van de cliënt te begrijpen teneinde het beoogde doel te bereiken, rekening houdend met de relaties en mogelijke gevoeligheden tussen de betrokken partijen.

 

Overnames & Herstructureringen

Lexelis heeft een uitgebreide ervaring in het begeleiden van alle types van overnames, zowel voor de koper als voor de verkoper, alsook in het reorganiseren van activiteiten. We streven ernaar om de beweegredenen van de cliënt te begrijpen teneinde het beoogde doel te bereiken, rekening houdend met de relaties en mogelijke gevoeligheden tussen de betrokken partijen. Lexelis levert in dit domein onder meer toegevoegde waarde bij:   

  • Het opstellen en onderhandelen van transactiedocumenten zoals intentieverklaringen, overname-overeenkomsten, aandeelhoudersovereenkomst, …);
  • Het organiseren en analyseren van documenten in een data room voor een (vendor) due diligence;
  • Het assisteren van investeerders bij de structurering van hun participaties;
  • Het begeleiden van ondernemingen, hun aandeelhouders en / of management bij het aantrekken van kapitaal of financiering;
  • Het adviseren van het bestaande of het nieuwe management bij een management Suy-out of buy-in;
  • structureren en documenteren van joint ventures;
  • Het herstructuren van ondernemingen in het belang van hun operationele activiteiten middels fusies en splitsingen, overdrachten of inbrengen van een bedrijfstak of algemeenheid.